2007 Jul. 28 M.Z WORKOUT SONG por SULTRY SONG (USA) Haras Lomas Altas
2008 Set. 29 M.Z LUCKY CHICK por LUCKY ROBERTO (USA) Haras Lomas Altas
2009 Vacía de DANCING FOR ME (30/10)
2010 Vacía de STORM SURGE (USA) (08/12)
2011 Set. 7 H.Z MALOBUENA FATAL por ART MASTER (USA) Haras Don Ramon
2012 Oct. 23 H.ZC BONJOUR MARIE por PERFECTPERFORMANCE (USA)
Martire Diego y Basualdo Manuel Esteban

Madre de:
2012- Bonjour Marie (Perfect Performance)
2015- Chimento OM (Sovereing Silk SI 107). En copropiedad con DAM.

MADRE - Pura Sangre de Carrera

CHICK FATAL

Ringaro (USA) y Femme Fatal

Madre de MOB y DAM.
SPC 29/08/1995 - Zaino
(Z .1995) S.B.ARG. Vol. 34 Pag. 212 Por RINGARO (USA) y FEMME FATAL por SALT MARSH(USA) en FAR FAMED por FARNESIO. 2002 Set. 3 M.ZD WESTERN FATALpor WESTERN SAMOA Haras Lomas Altas
2003 Ago. 29 M.Z WESTERN GIGOLO por WESTERN SAMOA Haras Lomas Altas
2004 Oct. 2 H.Z CHICK CAPER por TOWN CAPER (USA) Haras Lomas Altas
2005 Oct. 27 M.Z HALO FATAL por HALO SUNSHINE (USA) Haras Lomas Altas
2006 Vacía de SULTRY SONG (USA) (03/12)
.....Ver más


   FORTINO II
  CARO
   CHAMBORD
 RINGARO (USA) 
   OUTING CLASS
  GUANAJIBENA
   CHILDREN'S HOUR
CHICK FATAL  
Zaino  TOM ROLFE (USA)
29/08/1995 - SPC  SALT MARSH (USA)
   SALINE
 FEMME FATAL 
   FARNESIO
  FAR FAMED
   JUNGLE MYTHOLOGIC